บริการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งอนุมูลอิสระ (Anti-Oxidant)

การเกิดอนุมูลอิสระ (Free radical) เป็นกลไกทางธรรมชาติของสารที่มีการดึงอิเล็กตรอน จากสารอื่นในบริเวณรอบข้างของโมเลกุลหรืออะตอม