VISBIO VERIFIED

Visbio Verified

Why Visbio Verified?

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์กลุ่มสุขภาพและความงามออกสู่ตลาดมากมาย การสร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์แก่ผู้บริโภค จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทางผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายควรให้ความสำคัญ ดังนั้นวัตถุดิบ, สารสกัดที่เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ หรือแม้แต่ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายที่กำลังจะออกสู่ตลาด จึงควรที่จะได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์กรหรือหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ

วิสไบโอของเราเป็นบริษัทที่มีผู้เชี่ยวชาญหลากหลายด้าน พร้อมให้บริการการรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ทดสอบจากห้องปฏิบัติการสำหรับวัตถุดิบ, สารสกัด, สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ ด้วยการจัดทำรายงานผลวิเคราะห์ทดสอบที่เชื่อถือได้

Our Colors

Sunrise Orange

สีส้มเป็นสีที่เกิดจากการรวมกันของสีเหลืองและสีแดง ซึ่งเป็นสีแห่งพลัง บ่งบอกถึงความเชื่อมั่นในมาตรฐานของการตรวจวิเคราะห์ทดสอบ บริการของบริษัท วิสไบโอ จำกัด

Deep Sea

สีน้ำทะเล เป็นสีที่แสดงความลึกลับของท้องทะเล เสมือนสารสำคัญที่อยู่ในสมุนไพร และพืชต่างๆ ที่เราต้องค้นคว้า วิจัย และพัฒนา อีกทั้งสีเขียวยังสื่อถึงสมุนไพรจากธรรมชาติ

Dark Blue Gray

สีเทาอมน้ำเงินเข้ม สื่อถึง ความรู้ ความน่าเชื่อถือ เสมือนกับ การตรวจวิเคราะห์ทดสอบกับ บริษัทวิสไบโอ จำกัด ที่มีนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญให้การรับรองมาตรฐาน และความปลอดภัย สร้างความน่าเชื่อถือ และความมั่นใจ ต่อรายงานผลการทดสอบ

Our Symbols

ตัวอักษร (V)

ตัวอักษร (V)

ตัวอักษรวี มาจากคำว่า Vision Biotechnology  หมายถึง การพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม ด้วยศาสตร์เทคโนโลยีขั้นสูง สู่ความเชื่อมั่นระดับสากล และอีกหนึ่งความหมายของ “V” คือ Verified หมายถึง การตรวจรับรองประกันคุณภาพ การตรวจสอบสารสำคัญ การรับรองปริมาณสารสำคัญ การทดสอบความปลอดภัย การทดสอบประสิทธิภาพ สำหรับวัตถุดิบ, สมุนไพร, ยา และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในกลุ่มสุขภาพและความงาม

ขวดวิทยาศาสตร์

ขวดวิทยาศาสตร์ที่มีสารสกัด (Extract) อยู่ภายในขวด ซึ่งเป็นสารสกัดที่ได้มาจากกระบวนการสกัดแยกสารสำคัญต่าง ๆ จาก พืช สมุนไพร สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ โดยสารสกัดแต่ละชนิดนั้นมีฤทธิ์ทางชีวภาพที่หลากหลาย เช่น ฤทธิ์การยับยั้งอนุมูลอิสระ, ฤทธิ์การยับยั้งเม็ดสีเมลานิน, ฤทธิ์ต้านการอักเสบ เป็นต้น
ขวดวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาร Chemical Compounds

กลุ่มสาร Chemical Compounds

สัญลักษณ์โครงสร้างสารประกอบทางเคมี เป็นตัวแทนของโครงสร้างสารสำคัญ (Active Compounds) ที่เป็นส่วนประกอบสำคัญในผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม, สารสกัด หรือ สมุนไพร ที่ได้มาจากการวิจัยและการตรวจวิเคราะห์ทดสอบ จนได้สารสำคัญที่มีประสิทธิภาพโดยบริษัท วิสไบโอ จำกัด มีบริการวิจัยและวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ต่างๆ จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ทดสอบที่เชื่อถือได้

Visbio Verified

Laboratory Glass

Biomarker Verified

การตรวจรับรององค์ประกอบทางชีวภาพ (Biomarkers) ของผลิตภัณฑ์ เพื่อยืนยันสารสำคัญและปริมาณสารสำคัญในวัตถุดิบ, สมุนไพร เช่น สาร CBD หรือ สาร THC ในกัญชา, สาร Curcuminoids ในขมิ้นชันหรือว่านชักมดลูก, สาร Anthocyanin ในข้าวโพดม่วง โดยสารสำคัญเหล่านี้เป็นส่วนประกอบสำคัญในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และผลิตภัณฑ์ยา โดยปริมาณสารสำคัญที่ต้องใช้ในผลิตภัณฑ์นั้นมีความแตกต่างกัน ขึ้นกับผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ ดังนั้น การตรวจวิเคราะห์ทดสอบสารสำคัญ (Biomarkers) จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ควรมีการทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่ามีสารสำคัญผสมในผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นการยืนยันและประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์

Efficacy Verified

การตรวจรับรองประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ระดับห้องปฏิบัติการ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค และความน่าเชื่อถือแก่ผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงวัตถุดิบ, สารสกัด, สมุนไพรที่นำมาใช้เป็นส่วนผสมหลัก ว่าสามารถแสดงประสิทธิภาพผลลัพธ์การใช้งานได้ตามความต้องการหรือไม่ ไม่ใช่แค่การกล่าวอ้างโฆษณา และการมีรายงานผลการรับรองที่เชื่อถือได้มายืนยัน เช่น ผลิตภัณฑ์ช่วยเรื่องผิวขาวกระจ่างใสจริงหรือไม่ โดยบริษัท วิสไบโอ จำกัด มีบริการตรวจวิเคราะห์ทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งเม็ดสีเมลานิน ซึ่งสามารถวิเคราะห์ผลการทดสอบได้ว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีประสิทธิภาพดังกล่าวอ้างหรือไม่ ดังนั้นการตรวจรับรองกับทางบริษัทฯ จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพที่เห็นผลได้จริงแก่ผู้บริโภค

Beauty cosmetic research and development concept, Pharmacist and Scientist applying moisturizer lotion on her hand for efficacy testing of natural organic skincare products in biological laboratory
Beauty eco cosmetic research and development concept, Scientist or Pharmacist applying moisturizer lotion on her hand for efficacy testing of natural organic skincare products in laboratory

Safety Verified

การตรวจรับรองความปลอดภัยของ วัตถุดิบ, สารสกัด, สมุนไพร, ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง หรือ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ระดับห้องปฏิบัติการ เป็นการทดสอบในระดับเซลล์ ช่วยลดความเสี่ยงและทราบถึงปริมาณที่เหมาะสม ในการนำสารสำคัญมาใช้เป็นส่วนผสมหลักของผลิตภัณฑ์ ช่วยประเมินความปลอดภัยจากการใช้งานผลิตภัณฑ์

Deep Tech Verified

การตรวจรับรองการวิเคราะห์ทดสอบเชิงลึก เป็นการทดสอบประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ทำให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่แม่นยำ จากนักวิจัยที่มีความชำนาญในระดับห้องปฏิบัติการ เช่น การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเชื้อเอชไอวี, การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID19), การทดสอบสภาวะกระดูกพรุน เป็นต้น โดยบริษัท วิสไบโอ จำกัด ทำการทดสอบในระดับห้องปฏิบัติการ โดยมีทั้งการทดสอบด้วยวิธีการทดสอบด้วยเอนไซม์และการทดสอบระดับเซลล์

Deep Tech Verified